Jazykové kurzy pro studenty

Ikdyž je naší silnou stránkou výuka především dospělých, víme, že mnohdy dítka bojují s probíranou látkou ve škole. Doučujeme tedy i a žáky a  studenty . Výuka je individuální a zaměřuje se přesně na slabiny jednotlivce, ketré je potřeba procvičovat dovysvětlovat. 
 
  • Obvykle se odrážíme od probírané latky ve škole.
  • Procvičujeme a dovysvětlujeme nepochopenou gramatiku.
  • Procvičujeme a rozšiřujeme požadovanou slovní zásobu.
  • S žáky v daném jazyce mluvíme - rozvoj komunikace, na který obvykle ve školní lavici není čas.

Jazykové kurzy pro začínající studenty filologií

Doučujeme i začínající studenty VŠ na FF nebo PdF /němčina,angličtina/. Týká se to většinou předmětů, kde se skládají zkoušky z gramatiky a odborné terminologie v začátcích studia tzv. MORPHOSYNTAX a pod.
 
Samozřejmě je možná příprava na přijímací zkoušky na tyto obory/ na jazykové testy, které bývají součástí přijímacího řízení.
 
Je možné doučovat angličtinu na tzv. AKADEMIK ENGLISH B2, která bývá požadována u některých oborů na UPOL.
 

Formulář pro přihlášení na kurz naleznu dole na titulní straně.