Mgr. David Petráž - lektor a překladatel anglického jazyka

03.02.2015 14:10

Lektor, kterého práce nejen baví, ale má bohaté zkušenosti s výukou angličtiny i češtiny pro cizince

Praxe

  • Lektor anglického jazyka Lingua Centrum, s.r.o., Olomouc 
  • Výuka obecné a odborné angličtiny, cca 40 hodin/měsíc 
  • Skupinová výuka ve firmách (ČSOB, KB, Eutech, PrimTool, AGEL) 
  • Individuální výuka, studenti všech věkových kategorií
  • Lektor českého jazyka pro cizince soukromě, Manchester, (Spojené království)  - Výuka akademického pracovníka na University of Manchester
  • Překladatel soukromě, překlady AJ-ČJ a ČJ-AJ - Nejrozsáhlejší překlad: Skripta (Global and Regional Aspects of the Labour Market) a související studijní materiály z českého do anglického jazyka, korektury, finální úpravy - Mendelova univerzita v Brně, třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno-Královo Pole

 

Studium

  • Dokončil vysokoškolské magisterské vzdělání, obor Anglická filologie Univerzita Palackého v Olomouci ▪ Anglický jazyk na úrovni C2 (dle SERR) ve všech úrovních jazyka
  • Účastnil se zahraničního semestrálního vysokoškolského studia, obor English Literature and Linguistics University of Salford, Manchester, (Spojené království)
  • - Studijní pobyt Erasmus - Anglická literatura, obecná lingvistika a kultura anglicky mluvících zemí
  • Vysokoškolské bakalářské studium, obor Anglický jazyk pro hospodářskou praxi Univerzita Pardubice, Pardubice - Odborný anglický jazyk ve sféře ekonomické a právní na úrovni C1 (dle SERR) 

 

Zpět