Mgr. Michal Kunc - lektor německého jazyka

03.02.2015 11:48
  • Michal Kunc absolvoval jednooborové studium německého jazyka a literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
  • Na FF v současné době pokračuje v doktorském studiu. Podílí se na výuce Jazykových cvičení pro germanisty a volitelné němčiny pro negermanisty.
  • Účastní se grantové činnosti katedry jak v oblasti vědy a výzkumu, tak i pedagogických projektů (IGA, FR UP, GAČR). 
  • V průběhu studia absolvoval roční studijní pobyt ERASMUS na Westfällische-Wilhelms-Universität v Münsteru a pracovní stáž při Festivalu Junger Künstler Bayreuth.
  • Specializuje se v individuální, firemní i skupinové výuce německého jazyka. Své znalosti a dovednosti si pravidelně rozšiřuje na metodických a didaktických seminářích.
Zpět